Khoá đào tạo
GOOGLE ADS

Kiến thức quảng cáo Google thực chiến từ doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam

BẠN CÓ ĐANG GẶP PHẢI NHỮNG VẤN ĐỀ NÀY KHI TRIỂN KHAI GOOGLE ADS

VÌ SAO BẠN NÊN CHỌN KHOÁ HỌC NÀY?

NỘI DUNG KHOÁ HỌC GOOGLE ADS NỀN TẢNG

Nội dung thực tế được xây dựng từ những người làm nghề có tâm

Buổi 1: Tổng quan về Google Ads

Buổi 2: Từ khóa và quy trình lên bộ từ khóa

Buổi 3: Viết Mẫu quảng cáo theo mô hình RICO

Buổi 4: Thiết lập và đọc chỉ số chiến dịch search

Buổi 5: Quảng cáo hiển thị

Buổi 6: Quảng cáo hiển thị và tiếp thị lại

Buổi 7: Chiến dịch video Youtube

Buổi 8: Quảng cáo Performance Max, đọc báo cáo và tổng kết khóa học